1. passive
  2. passive2

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu  se  zněním  Zákona  o  ochraně  osobních  údajů  č.  101/2000  Sb.  tímto  poskytuji souhlas  s použitím  osobních  údajů společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00,    IČO:  27398307,    pro účely interního zpracování a uchování v personální databázi. 

Souhlasím,  aby mé  údaje  byly  interně  zpracovávány  po  dobu  nezbytně  dlouhou k navázání  nového  pracovního  poměru.  Souhlasím,  aby  i  poté  byly  mé  údaje  v rozsahu  nezbytně  nutném uchovány v archivu společnosti, a  to na dobu neurčitou. 

Beru na vědomí, že mohu kdykoli svůj souhlas odvolat, a to výhradně písemnou cestou.